EDICIÓ 2023 — 18 · 19 · 20 ABRIL

Oportunitats i reptes dels sitemes de recollida de residus amb identificació

L’edició wasteinprogress 2023 planteja com a eix temàtic principal la implantació dels nous models de recollida amb identificació. Posarà el focus en els reptes que han d’afrontar els municipis a curt termini per desplegar aquests nous sistemes de recollida, en què es posa el generador al centre.

Tot el que necessites saber per implantar sistemes de recollida de residus amb identificació

18/04/23

Oportunitats i reptes tecnològics

Quina és la tecnologia òptima per a cada model? Quins requisits s’han de tenir en compte abans d’implantar?

Durant la jornada, es compartiran projectes tecnològics d’èxit associats als diferents models de recollida, amb el detall de tots els elements indispensables per assegurar la viabilitat dels sistemes amb identificació.

19/04/23

Oportunitats i reptes jurídics

Quines limitacions jurídiques es presenten a l’hora d’implantar sistemes amb identificació? De quines eines disposen els municipis per assegurar la viabilitat jurídica del projecte?

Al llarg de la segona jornada, s’aprofundirà en tots els aspectes jurídics, des de la protecció de dades fins a la fiscalitat i els procediments administratius, factors determinants per a l’èxit del projecte.

20/04/23

Oportunitats i reptes conductuals

Com s’ha d’afrontar la resistència al canvi per part de la ciutadania? Quines estratègies comunicatives es poden desenvolupar per garantir l’acceptació social del model?

La tercera jornada comptarà amb la participació de professionals experts en aspectes conductuals i s’abordarà tot  allò relacionat amb les reticències que generen les implantacions d’aquests nous models.

Cistella0
La cistella està buida.
Continuar comprant